Matematika steče! Priročnik z vajami (2020)

Knjiga je plod dela z osnovnošolci, ki jim matematika nikakor ni stekla in jim je zato grozilo prešolanje. Je zbirka vaj za izgraditev številske predstavljivosti, ki so temelj osnovnošolske matematike. Natančno opiše, kako izdelate didaktični material,in korake dela z njim.

Vsebuje bogato slikovno gradivo, vaje za seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje, vaje za zavezovanje vezalk ter za odčitavanje časa na uri s kazalci.

Vaje so podprte z uvodom, ki poljudno razloži, kaj je številska predstavljivost, in vam pomaga oceniti, na kateri stopnji znanja se nahaja matematika vašega osnovnošolca, ki ima s tem predmetom težave. Na koncu knjige najdete osupljive zgodbe iz moje prakse.

Pika Rajnar je o delu zapisala: Te vaje so učenje osnov matematike, razstavljeno na prafaktorje. Knjiga pove, kako pomagati otroku na pravilen način, ki ohrani veselje do učenja in zaupanje v lastne sposobnosti.”

Vzorec knjige