Potrebujete drugačen pouk angleščine ali slovenščine? Vam gre jezik dobro in bi radi le izpilili govor ali pisanje? Morda želite pomagati otroku, ki vsako leto znova mukoma sestavlja angleške čase, ko mora kaj povedati, pa zamrzne? Moja pomoč je celostna in vključuje vaje za pozornost, učne strategije in pouk jezika.

Včasih se na prvem srečanju izkaže, da se je treba najprej lotiti učnih in drugih težav, da pouk jezika, npr. angleških časov ali stavčnih členov in besednih vrst, sploh lahko steče.

Če je otrok v stresu, ima travmatično izkušnjo z učiteljem ali informacij ne more gladko sprejemati po vidnem kanalu, klasične inštrukcije nimajo smisla. Otroku je najprej treba pomagati, da bo lahko sprejemal in predeloval informacije z vsemi čutili.

Imam doktorat iz jezikoslovja, angleško, latinsko in Montessori diplomo. Nekaj sem prevajala in nekoč celo delala slovarje. Poučevala sem vse starostne skupine, tako popolne začetnike kot študente na Gea College, Filozofski fakulteti in Univerity College London.

Iščete nekoga, ki zna jezikovno znanje izgraditi na trdnih temeljih? Nazadnje sem poučevala na osnovni šoli, kjer sem razvila svoj sistem poučevanja, ki je bil zabaven zame in za moje otroke. Ti so se na NPZ-jih v 6. razredu odrezali pri angleščini občutno boljše kot pri ostalih predmetih.

Kako je potekal moj pouk, zaslutite iz te igrice za učenje strukture ‘have got’. Trenutno pripravljam knjigo Angleščina steče: priročnik z vajami. Ta podobno kot priročnik Matematika steče uči, kako izgraditi jezikovno in slovnično predstavljivost.

Odločba: prilagoditve, bergle ali zdravljenje?

Po mojih izkušnjah je inštrukcij iz angleščine še več kot iz matematike. Veliko je otrok, ki se do konca 3. razreda ne uspejo opismeniti v maternem jeziku. Imajo težave z branjem, izreko in zapisom. Pogosto so temu vzrok nediagnosticirane težave s sluhom in z vidom....

read more

Pisne ocene pri TJA in odločba

K meni pride fant tretjega letnika gimnazije. Je hud dislektik z odločbo. Njegova pisava je kot pri 90-letni babici: pajkove mreže, ki jih je zatresel veter ... Ta pisava je kot slike iz učbenika nevrologije, ki kažejo klasično pisavo starostnikov s cerebelarno...

read more

Ko dobro slišim in vidim, se lahko (na)učim!

O neverjetni učinkovitosti dobre gibljivosti glave sem se prepričala, ko sem neko deklico dva  tedna pred koncem pouka učila angleške izraze za šport in dele telesa – da ne bi ponavljala razreda … Gladko obračanje glave v levo in desno pomaga vidnemu in slušnemu...

read more

Preberi več na mojem blogu